W Diecezji Świdnickiej, w malowniczym zakątku Polski, w Sudetach pod samym szczytem góry Iglicznej (847 m n.p.m.), skąd roztacza się wspaniały widok na Czarną Górę, Śnieżnik i Kotlinę Kłodzką, w późnobarokowej świątyni z końca XVIII w., króluje Matka Boża czczona jako Przyczyna Naszej Radości „Maria Śnieżna”.

Dzieje cudownej figury Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” z Góry Iglicznej koronowanej 21 czerwca 1983 roku (jedynej figury w Diecezji Świdnickiej koronowanej osobiście przez Ojca Świętego Jana Pawła II) sięgają czasu, kiedy Śląsk należał do Austrii, a ludność Ziemi Kłodzkiej pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Bożej w Mariazell.

Po przyłączeniu hrabstwa kłodzkiego do Prus w 1742 roku, ludność pielgrzymująca do Sanktuarium w Mariazell ma trudności związane z przekroczeniem granicy austriacko - pruskiej. Wówczas to mieszkaniec wioski Wilkanów, Krzysztof Veit, wracając w 1750 r. z pielgrzymki do Mariazell, przyniósł wykonaną z drewna lipowego, ludową kopię figury Matki Bożej z Mariazell.

Pierwotnie figura Maryi umieszczona na stoku góry Iglicznej, pod konarem rozłożystego buka, miała przypominać przechodzącym austriackie sanktuarium w Mariazell. Piętnaście lat później potężna wichura powodująca spustoszenie w drzewostanie na górze Iglicznej, przewróciła również stary buk ze znajdującą się na nim figurą Matki Bożej, która ocalała nieuszkodzona. Widząc w tym działanie Opatrzności Bożej figurę przeniesiono w inne miejsce niezniszczone przez wichury i burze. w 1776 roku wybudowano dla niej kolejną drewnianą kaplicę w miejscu obecnej plebanii. Tutaj to 26 czerwca 1777 roku wyproszono pierwsze komisyjnie potwierdzone uzdrowienie. Było nim przywrócenie wzroku mieszkańcowi Siennej, synowi Wawrzyńca Franke, który bawiąc się wpadł do dołu z wapnem i stracił wzrok. Rodzice chłopca modląc się przed figurą, za pośrednictwem Maryi, wyprosili u Wszechmogącego Boga przywrócenie wzroku. Następny cud to uzdrowienie ręki synowi młynarza, zmiażdżonej przez tryby młyńskie. W krótkim czasie potwierdzono komisyjnie dwanaście uzdrowień, co spowodowało, że na górę Igliczną zaczęli przybywać liczni pielgrzymi. Drewniana kaplica okazała się zbyt mała.

18 czerwca 1781 roku poświęcono kamień węgielny rozpoczynając budowę obecnego kościoła. Prace murarskie prowadził Andrzej Jäger z Międzylesia, a ciesielskie Józef Knietig z Wilkanowa. Pod ich nadzorem świątynię wznosili przybywający pielgrzymi. 22 października 1782 roku kościół poświęcił Wikariusz Biskupi arcybiskupa Pragi, Dziekan Kłodzki, Proboszcz Parafii Międzylesie ksiądz Karol Winter. Świątynia otrzymała wezwanie „Maria Śnieżna”. Dwa lata później ukończono budowę wieży, w latach 1821-1823 dobudowano krużganki otaczające nawę kościoła.remonty

Przy obiekcie Sanktuarium „Maria Śnieżna” ciągle prowadzone są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, które mają za zadanie przywrócić świetność obiektu, zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych oraz umożliwić bezpieczny pobyt przybywających do tego obiektu, ważnego pod względem kultu religijnego, kultury i dziedzictwa narodowego w Kotlinie Kłodzkiej jak i w Województwie Dolnośląskim. Z większych prac w ostatnim trzydziestoleciu wykonano:W latach 2008-2011 przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie pod nawą „Rewaloryzacja Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” wraz infrastrukturą towarzyszącą oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym i instalacją systemu monitoringu”, dofinansowane z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w kwocie 1.909.765,59 PLN co stanowiło 69,99% wydatków kwalifikowanych wynoszących 2.728.626,35 PLN.W latach 2017-2018 przeprowadzono prace pod nazwą:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Rektoratu Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” w Górze IglicznejWykonanie prac remontowych i konserwatorskich możliwe było dzięki dotacji, których udzieliły:

oraz wsparcie finansowe od osób i firm prywatnych.

Bóg zapłać wszystkim Dobrodziejom, którzy jakąkolwiek ofiarą, pomocą lub modlitwą wsparli to szczególne miejsce - Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna”, a przez to przyczynili się, aby to miejsce stało się godnym przebywania Matki Bożej.