W Diecezji Świdnickiej, w malowniczym zakątku Polski, w Sudetach pod samym szczytem góry Iglicznej (847 m n.p.m.), skąd roztacza się wspaniały widok na Masyw Śnieżnika i Kotlinę Kłodzką, w późnobarokowej świątyni z końca XVIII w., króluje Matka Boża czczona jako Przyczyna Naszej Radości „Maria Śnieżna”.

Dzieje Sanktuarium sięgają czasów, kiedy Śląsk należał do Austrii, a ludność Ziemi Kłodzkiej pielgrzymowała do austriackiego Sanktuarium Matki Bożej w Mariazell.

Po przyłączeniu hrabstwa kłodzkiego do Prus w 1742 roku, pielgrzymujący do Mariazell mieli problemy z przekroczeniem granicy austriacko - pruskiej. Wówczas to mieszkaniec wioski Wilkanów, Krzysztof Veit, wracając w 1750 r. z pielgrzymki do Mariazell, przyniósł wykonaną z drewna lipowego, ludową kopię figury Matki Bożej z Mariazell.

Figura umieszczono na stoku góry Iglicznej, pod konarem rozłożystego buka. Miała przypominać austriackie sanktuarium w Mariazell. Piętnaście lat później wichura zrywająca dachy w Wilkanowie, przewracająca drzewa w miejscowości i na stoku góry Iglicznej, przewróciła również stary buk ze znajdującą się na nim figurą Matki Bożej, która ocalała nieuszkodzona. Widząc w tym działanie Opatrzności Bożej, figurę przeniesiono w inne miejsce niezniszczone przez wichury i burze. W 1776 roku, w miejscu obecnej plebanii, wybudowano kolejną drewnianą kaplicę, w której 26 czerwca 1777 roku wyproszono pierwsze potwierdzone uzdrowienie. Było nim przywrócenie wzroku mieszkańcowi Siennej, synowi Wawrzyńca Franke, który wpadł do dołu z wapnem i stracił wzrok. Rodzice modląc się przed figurą, za pośrednictwem Matki Bożej, wyprosili u Wszechmogącego Boga przywrócenie wzroku. Następny cud to uzdrowienie zmiażdżonej przez tryby młyńskie ręki synowi młynarza z Wilkanowa. Do 1782 r. komisyjnie potwierdzono dwanaście uzdrowień. Na górę Igliczną coraz częściej zaczęli przybywać pielgrzymi, a drewniana kaplica szybko okazała się zbyt mała.

18 czerwca 1781 roku poświęcono kamień węgielny rozpoczynając budowę obecnej świątyni. Prace murarskie prowadził Andrzej Jäger z Międzylesia, a ciesielskie Józef Knietig z Wilkanowa. Pod ich nadzorem budowlę wznosili przybywający pielgrzymi. W dniu 22 października 1782 roku kościół poświęcił Wikariusz Biskupi arcybiskupa Pragi, Dziekan Kłodzki, Proboszcz Parafii Międzylesie, ksiądz Karol Winter. Świątynia otrzymała wezwanie „Maria Śnieżna”. Dwa lata później ukończono budowę wieży, a w latach 1821-23 dobudowano krużganki otaczające nawę kościoła.remonty

Przy obiekcie Sanktuarium „Maria Śnieżna” ciągle prowadzone są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, które mają za zadanie przywrócić świetność obiektu, zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych oraz umożliwić bezpieczny pobyt przybywających do tego obiektu, ważnego pod względem kultu religijnego, kultury i dziedzictwa narodowego w Kotlinie Kłodzkiej jak i w Województwie Dolnośląskim. Z większych prac w ostatnim trzydziestoleciu wykonano:W latach 2008-2011 przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie pod nawą „Rewaloryzacja Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” wraz infrastrukturą towarzyszącą oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym i instalacją systemu monitoringu”, dofinansowane z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w kwocie 1.909.765,59 PLN co stanowiło 69,99% wydatków kwalifikowanych wynoszących 2.728.626,35 PLN.W latach 2017-2018 przeprowadzono prace pod nazwą:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Rektoratu Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” w Górze IglicznejWykonanie prac remontowych i konserwatorskich możliwe było dzięki dotacji, których udzieliły:

oraz wsparcie finansowe od osób i firm prywatnych.

Bóg zapłać wszystkim Dobrodziejom, którzy jakąkolwiek ofiarą, pomocą lub modlitwą wsparli to szczególne miejsce - Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna”, a przez to przyczynili się, aby to miejsce stało się godnym przebywania Matki Bożej.