Obecny wystrój świątyni w większości wykonano na przełomie XIX i XX w. w pracowni artystycznej Mayera w Monachium. Neobarokowy ołtarz wykonano w 1897 r. w jego centrum, w gablocie podtrzymywanej przez dwóch aniołów znajduje się cudowna figura Matki Bożej. Nad nią dwaj aniołowie trzymają koronę. Serce przebite mieczem w górnej nastawie ołtarza jest przedstawieniem proroctwa starca Symeona - „Twoje serce przeniknie miecz boleści”. Na łuku prezbiterium znajdują się rzeźby, przedstawiające koronację Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Sklepienie nawy kościoła i witraże w krużgankach przedstawiają wezwania Litanii Loretańskiej. Witraże w prezbiterium ukazują rodziców Matki Bożej Annę i Joachima, w nawie - św. Józefa i św. Jerzego oraz św. Agnieszkę i św. Barbarę.