Výzdoba prevažnej časti svätyne bola zhotovená na prelome XIX. a XX. storočia v Mayerovej umeleckej dielni v Mníchove. Novobarokový oltár bol zhotovený v roku 1897. V jeho strede vo výklenku podopieranom dvomi anjelmi je umiestnená zázračná soška Panny Márie. Nad ním držia dvaja anjeli korunu. Srdce preťaté mečom v hornej nadstavbe oltára je znázornením proroctva starca Simeona „Tvoje srdce prenikne meč bolesti”. V oblúku presbytéria sa nachádzajú sochy predstavujúce korunováciu Panny Márie, Kráľovnej neba i zeme. Klenba kostolnej lode a vitráže v okružných chodbách predstavujú vzývania Loretánskych litánií. Okrem toho vitráže v presbytériu zobrazujú rodičov Panny Márie, sv. Annu a sv. Joachyma, vitráže v lodi potom sv. Jozefa a sv. Juraja a tiež sv. Anežku a sv. Barboru.