ODPUST ZUPEŁNY

W Sanktuarium „Maria Śnieżna” mamy okazję uzyskać odpust zupełny - darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone już w sakramencie pokuty. Aby go uzyskać, pod zwykłymi warunkami: Komunia św., sakramentalna spowiedź i modlitwa w intencji Ojca Św., jak podpowiada nam dokument wystawiony przez Stolicę Apostolską 25 marca 1993 r. z upoważnienia Ojca Świętego Jana Pawła II, musimy nawiedzić to miejsce i uczestniczyć w świętej liturgii lub przynajmniej odmówić Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary. Odpust ten mogą uzyskać wierni: w dniu liturgicznego obchodu tytułu kołcioła - odpustu ku czci „Marii Śnieżnej”; również raz w roku, w dniu wybranym przez siebie; a także pielgrzymując w grupie do tego miejsca.

sakrament eucharystii i nabożeństwa

Msza Św. sprawowana jest każdego dnia o godz. 1200.

W soboty, niedziele i uroczystości o godz. 12001600.

W uroczystość odpustową Msza św. tylko o 1300 (nie ma Mszy św. o 1200 i 1600)

Formularz mszalny do pobrania:

Modlitwa odmawiana w Sanktuarium przed Mszą św.

Najświętsza Panno Maryjo, Przyczyno Naszej Radości, Mario Śnieżna, przychodzimy do Ciebie w tym świętym miejscu łaski, w którym za Twoim wstawiennictwem Wszechmogący Bóg darzy: chorych - zdrowiem, ociemniałych - przejrzeniem, pragnących potomstwa - łaską rodzicielstwa, strapionych - pociechą, opuszczonych - pomocą, grzeszników - przebaczeniem i łaską. Prosimy Cię, abyś i nas wspomagała teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa odmawiana w Sanktuarium po Mszy św.

Najświętsza Panno Maryjo, Przyczyno Naszej Radości, Mario Śnieżna, Tyś Bogarodzicą, Tyś naszą Matką, naszą Królową. W Twoich rękach, Pośredniczko łask wszelkich, nasze życie i nasze zbawienie. Składamy u stóp Twoich wiarę, nadzieję i miłość. Bądź naszą radością, jak w przeszłości, tak również dziś. Amen.

św. Jan Paweł II - z modlitwy koronacyjnej 21.06.1983 r.

Uroczystości odpustowe:

 • Przyczyny Naszej Radości (21 VI) - obchodzona jest w przedostatnią niedzielę czerwca, godz. 1300 - w roku 2022.06.19 - przewodniczy Ks. Biskup
 • Marii Śnieżnej (5 VIII) - obchodzona jest w pierwszą niedzielę sierpnia, godz. 1300 - w roku 2022.08.07 - przewodniczy Ks. Biskup

Okres Bożego Narodzenia

 • Pasterka - godz. 2400

Okres Wielkanocy

 • WIELKI POST - Droga Krzyżowa stacjami na szczyt góry Iglicznej, piątek, godz. 2000
 • WIELKI PIĄTEK - Droga Krzyżowa stacjami na szczyt góry Iglicznej, godz. 2000
 • WIELKA SOBOTA
  • poświęcenie pokarmów - o pełnych godzinach
  • Uroczystości Wielkiej Soboty - godz. 2000
sakrament pokuty

Do sakramentu pokuty można przystąpić w Sanktuarium codziennie przed i po Mszy Świętej oraz po uzgodnieniu w innym dowolnym czasie.
sakrament chrztu

Aby przyjąć chrzest w Sanktuarium „Maria Śnieżna” w miejscowości Góra Igliczna, należy co najmniej tydzień przed planowaną uroczystością dostarczyć Ks. Kustoszowi:

 • pisemne zezwolenie ordynariusza Diecezji Świdnickiej uprzednio podpisane przez własnego księdza proboszcza miejsca zamieszkania (nie zameldowania); pobierz formularz
 • odpis aktu urodzenia dziecka (wyciąg z urzędu stanu cywilnego);
 • dokument potwierdzający zawarcie Sakramentu Małżeństwa;
 • dowody osobiste rodziców i chrzestnych;
 • zaświadczenie od księdza proboszcza miejsca zamieszkania chrzestnych, że mogą piastować godność rodziców chrzestnych (są praktykującymi katolikami).

Z Ks. Kustoszem należy osobiście ustalić dzień i godzinę oraz szczegóły związane z udzieleniem sakramentu.

Fotografie i filmowanie uroczystości sakramentu Chrztu Św. dozwolone jedynie bez użycia lamp i to przez jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia wystawione przez Kurię. Osoba fotografująca, filmująca proszona jest o przedstawienie się wcześniej w zakrystii sanktuarium.
sakrament małżeństwa

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa w Sanktuarium „Maria Śnieżna” w miejscowości Góra Igliczna, należy co najmniej tydzień przed planowaną uroczystością dostarczyć Ks. Kustoszowi:

 • licencję na zawarcie sakramentu małżeństwa wystawiona przez jednego z księży proboszczów parafii miejsca zamieszkania (nie zameldowania) narzeczonej lub narzeczonego (cały proces przygotowania i dokumentacji odbywa się w parafii wystawiającej licencję), wystawioną na:
 • dowody osobiste narzeczonych i świadków;
 • 3 egzemplarze zaświadczenia z urzędu stanu cywilnego lub odpis aktu zawarcia małżeństwa (wyciąg z urzędu stanu cywilnego);
 • godną ofiarę na Sanktuarium z okazji zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

Z Ks. Kustoszem należy osobiście omówić szczegóły związane z zawarciem sakramentu, podać dane personalne i kontaktowe, ustalić dzień i godzinę, rezerwując termin z odpowiednim wyprzedzeniem, oraz złożyć bezzwrotną opłatę za rezerwację w wysokości 200 zł.

Fotografie i filmowanie uroczystości sakramentu małżeństwa dozwolone jedynie bez użycia lamp i to przez jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia wystawione przez Kurię. Osoba fotografująca, filmująca proszona jest o przedstawienie się wcześniej w zakrystii Sanktuarium.

Narzeczona powinna przybyć do sanktuarium w godnym stroju (zasłonięte plecy, ramiona, niewielki dekolt). To samo dotyczy wszystkich gości.

Informujemy, że kwestie związane z wystrojem pozostają w wyłącznej gestii Sanktuarium. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowej dekoracji w kwiaciarni obsługującej Sanktuarium.

W czasie uroczystości Sakramentu Małżeństwa wyklucza się piosenki i utwory o charakterze świeckim oraz używanie instrumentów zakazanych przez Kościół w liturgii.
intencje mszalne

W Sanktuarium Matki Bożej w miejscowości Góra Igliczna istnieje następująca możliwość zamówienia Mszy Świętej:

 1. Intencja WSPÓLNA - odprawiana jest w dobrowolnie wybraną przez zamawiającego niedzielę o godzinie 1200, wystarczy dowolna, nawet symboliczna ofiara.
 2. Intencja INDYWIDUALNA - w dzień powszedni o godz. 1200, wymaga uzgodnienia terminu i złożenia odpowiedniej ofiary pieniężnej według możliwości i hojności serca.

Ofiarę na Mszę Świętą można przekazać następująco:

 1. osobiście w Sanktuarium;
 2. przekazać za pośrednictwem poczty na adres:
 3. wpłacając na konto Sanktuarium:

  pobierz druk przelewu-wpłaty przez bank


Przesyłając ofiarę Pocztą lub wpłacając na konto należy podać informację: Ofiara na Mszę Świętą... . Tak, aby było wiadomo od kogo i na co został dokonany przelew. Można też kopię przelewu dołączyć do e-maila.


„Wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona Msza św., przyczyniają się do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł.”
Kan. 946 KPK
dla turystów

 • Pamiątki z Sanktuarium do nabycia w budynku rektoratu Sanktuarium (plebani). Dochód ze sprzedaży przeznaczony na utrzymanie i remonty Sanktuarium.
 • Sala dla Pielgrzymów w budynku rektoratu Sanktuarium (plebani) czynna każdego dnia. Dochód przeznaczony na utrzymanie i remonty Sanktuarium.
 • Wystawa ukazująca dzieje Sanktuarium na Górze Iglicznej i kult Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Marii Śnieżnej” mieści się w krużgankach Sanktuarium. Ofiara za zwiedzenie przeznaczona na utrzymanie i remont Sanktuarium.
 • Szopka BOŻONARODZENIOWA, całoroczna, mieści się w krużgankach Sanktuarium. Jej oglądanie połączone jest ze zwiedzeniem wystawy.