ODPUST ZUPEŁNY

W Sanktuarium „Maria Śnieżna” mamy okazję uzyskać odpust zupełny - darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone już w sakramencie pokuty. Aby go uzyskać, pod zwykłymi warunkami: Komunia św., sakramentalna spowiedź i modlitwa w intencji Ojca Św., jak podpowiada nam dokument wystawiony przez Stolicę Apostolską 25 marca 1993 r. z upoważnienia Ojca Świętego Jana Pawła II, musimy nawiedzić to miejsce i uczestniczyć w świętej liturgii lub przynajmniej odmówić Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary. Odpust ten mogą uzyskać wierni: w dniu liturgicznego obchodu tytułu kołcioła - odpustu ku czci „Marii Śnieżnej”; również raz w roku, w dniu wybranym przez siebie; a także pielgrzymując w grupie do tego miejsca.

Modlitwa odmawiana w Sanktuarium przed Mszą św.

Najświętsza Panno Maryjo, Przyczyno Naszej Radości, Mario Śnieżna, przychodzimy do Ciebie w tym świętym miejscu łaski, w którym za Twoim wstawiennictwem Wszechmogący Bóg darzy: chorych - zdrowiem, ociemniałych - przejrzeniem, pragnących potomstwa - łaską rodzicielstwa, strapionych - pociechą, opuszczonych - pomocą, grzeszników - przebaczeniem i łaską. Prosimy Cię, abyś i nas wspomagała teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa odmawiana w Sanktuarium po Mszy św.

Najświętsza Panno Maryjo, Przyczyno Naszej Radości, Mario Śnieżna, Tyś Bogarodzicą, Tyś naszą Matką, naszą Królową. W Twoich rękach, Pośredniczko łask wszelkich, nasze życie i nasze zbawienie. Składamy u stóp Twoich wiarę, nadzieję i miłość. Bądź naszą radością, jak w przeszłości, tak również dziś. Amen.

św. Jan Paweł II - z modlitwy koronacyjnej 21.06.1983 r.

Uroczystości odpustowe:

  • Przyczyny Naszej Radości (21 VI) - obchodzona jest w przedostatnią niedzielę czerwca
  • Marii Śnieżnej (5 VIII) - obchodzona jest w pierwszą niedzielę sierpnia

Formularz mszalny do pobrania:
Dla turystów

  • Sala dla Pielgrzymów
  • Wystawa ukazująca dzieje Sanktuarium
  • Szopka BOŻONARODZENIOWA całoroczna