Výzdoba převážné části svatyně byla zhotovena na přelomu XIX. a XX. stol. v Mayerově umělecké dílně v Mnichově. Novobarokní oltář byl zhotoven v roce 1897. v jeho středu ve výklenku podpíraném dvěma anděly je umístěna zázračná soška Matky Boží. Nad ním drží dva andělé korunu. Srdce proťaté mečem v horní nadstavbě oltáře je znázorněním proroctví starce Simeona „Tvé srdce protkne meč bolesti”. v oblouku presbytáře se nacházejí sochy, představující korunovaci Matky Boží Královnou nebes i Země. Klenba kostelní lodi a vitráže v okružních chodbách představují vzývání Loretánské litanie. Kromě toho vitráže v presbytáři zobrazují rodiče Matky Boží, Sv. Annu a Sv. Jáchyma, vitráže v lodi pak Sv. Josefa a Sv. Jiřího a též Sv. Anežku a Sv. Barboru.