Łaskami słynąca figura Matki Bożej została wykonana w Austrii ok. 1750 r. przez nieznanego artystę, z drewna lipowego, jako płaskorzeźba, ma 39 cm wysokości i jest ludową kopią cudownej figury Matki Bożej z austriackiego sanktuarium w Mariazell. Figura przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus trzymanym na prawej ręce. Suknia Maryi jest w kolorze błękitu z motywem floralnym, zaś suknia Jezusa gładka w kolorze czerwieni. Suknie obu postaci są w kształcie trapezu z poziomymi pasami imitującymi sploty sznura z wisiorami. Podstawę figury stanowią trzy główki aniołków. Na figurę zakładane są sukienki, które mają figurę Matki Bożej upiększyć i ubogacić.

Maria Śnieżna

Podczas poświęcenia w 1782 roku świątynia otrzymała wezwanie Maria Śnieżna. Zostało ono wzięte z obecnej Bazyliki Santa Maria Maggiore - Matki Bożej Większej, wzniesionej w Rzymie w miejscu, gdzie za czasów papieża Liberiusza w dniu 5 sierpnia 352 roku spadł śnieg.

Wybudowanie tej rzymskiej świątyni wiąże się z legendą, według której papież Liberiusz i rzymianin Jan mieli podobne sny. Papieżowi śniło się, że zwracają się do niego z prośbą o wyznaczenie miejsca pod budowę kościoła poświęconego Matce Bożej, a miejsce to wskazuje śnieg. Bezdzietnemu rzymianinowi Janowi śniło się, że będzie miał potomstwo, jeżeli wybuduje kościół poświęcony Matce Bożej. Miejsce budowy wskaże mu śnieg, a papież je zatwierdzi. Gdy rano 5 sierpnia 352 r. rzymianie zobaczyli Wzgórze Eskwilińskie pokryte grubą warstwą śniegu, było to dla nich wielkim zaskoczeniem. Natomiast dla papieża Liberiusza i rzymianina Jana był to zewnętrzny znak, aby zgodnie z wolą Bożą przystąpić do budowy świątyni. Dla upamiętnienia opadu śniegu, świątynia poświęcona Maryi, otrzymała wezwanie „Matki Bożej Śnieżnej”. Była to pierwsza świątynia wybudowana w Europie ku czci Matki Bożej. Po przebudowie i rozbudowie tej świątyni, jej wezwanie zmienia się na Matki Bożej Większej - Santa Maria Magiore. Jest to jedna z czterech bazylik większych w Rzymie.

Śnieg leżący długo w górach Masywu Śnieżnika, nazwa pasma gór, troska o budowę świątyni w czasie jej wznoszenia: „czy zdążą ją wybudować zanim spadnie śnieg”, chęć sięgnięcia do początku kultu Matki Bożej, były natchnieniem, aby świątynię na górze Iglicznej poświęcić „Błogosławionej Dziewicy Marii Śnieżnej”. Od tego wezwania świątyni, często figura Matki Bożej przyjmuje swoje określenie „Maria Śnieżna”.

Przyczyna Naszej Radości

Jaką wielką czcią otaczana jest figura Matki Bożej na górze Iglicznej, najlepiej świadczą rzesze pielgrzymów, które nieustannie przybywają, aby wyprosić łaskawą opiekę i skuteczne wstawiennictwo najsłodszej Matki u Wszechmogącego Boga, liczne wpisy w księgach i składane wota.

Dla wyrażenia odpowiedniej wdzięczności Bożej Rodzicielce za tak liczne łaski, papież Jan Paweł II w dniu 21 czerwca 1983 r., podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny, dokonał we Wrocławiu koronacji cudownej figury Matki Bożej nadając jej wezwanie „Przyczyna Naszej Radości”:

„Pragnę wyrazić radość, że wśród jasnogórskiej pielgrzymki jest mi dane ukoronować cudowną figurę Matki Bożej Śnieżnej, która w Sudetach króluje i hojnie rozdaje swe łaski: szczególna Opiekunka ludzi dotkniętych chorobą oczu, niewiast pragnących potomstwa, turystów i sportowców - Przyczyna Naszej Radości. Wkładając na skronie Syna i Matki korony, mówimy: „Tyś Bogarodzicą, Tyś naszą Matką, naszą Królową. w Twoich rękach, Pośredniczko łask wszelkich, nasze życie i nasze zbawienie.” Zbieramy dziś w jedno, składamy u stóp Twoich wiarę, nadzieję i miłość wyrażane tu i wyznawane przed Tobą od tylu dziesiątków lat, a także naszą wiarę, nadzieję i miłość - i tę, którą wyznawać będą przyszłe pokolenia. Bądź naszą radością, jak w przeszłości, tak również dziś, zsyłaj sercom naszym łaski, tak jak płatki śniegu w górach, gdzie mieszkasz. Polecam siebie i moją posługę Kościołowi powszechnemu na rzymskiej Stolicy świętego Piotra modlitwom pielgrzymów, którzy Cię, Matko Boża Śnieżna, odwiedzają.”

Pobierz film z koronacji

W Sanktuarium „Maria Śnieżna” na górze Iglicznej Jan Paweł II był osobiście co najmniej trzykrotnie: jako ks. Karol Wojtyła 7 lipca 1955 r. z grupą przyjaciół-studentów; jako biskup 20 sierpnia 1961 r. z okazji obchodzonych we Wrocławiu „Dni Maryjnych”; jako kardynał 10 sierpnia 1968 r., odbywając pielgrzymkę po sanktuariach Ziemi Kłodzkiej.

Bulla koronacyjna - tłumaczenie


JAN PAWEŁ II PAPIEŻ
na wieczną rzeczy pamiątkę

Jaką wielką czcią otaczana jest figura Matki Bożej Śnieżnej, strzeżona na górze Iglicznej, położonej w granicach Parafii Św. Józefa w Międzygórzu w Archidiecezji Wrocławskiej, najlepiej świadczą bezustanne katolickie rzesze pielgrzymów, które przez lata od 1782 roku, kiedy tam tejże Dziewicy kościół został poświęcony nieustannie przybywają, aby wyprosić łaskawą opiekę i skuteczne wstawiennictwo u Boga najsłodszej Matki, że Jej dobrodziejstwa były liczne świadczą wpisy w księgach tej świątyni. Dla powiększenia tego kultu i dla wyrażenia odpowiedniej wdzięczności Bożej Rodzicielce za udzielone tak liczne łaski w czasie upływu czasu, Wielebny Brat Henryk Gulbinowicz Arcybiskup Metropolita Wrocławski wyrażając pragnienie swoje, kleru i wiernych, prosił, aby w Naszym imieniu i Naszym autorytetem wizerunek ten mógł być ukoronowany kosztownym klejnotem. Dlatego My, zasięgnąwszy rady Świętej Kongregacji dla Sakramentów i Kultu Bożego, bardzo chętnie przychylamy się do prośby i niniejszym pismem Naszym Apostolskim Autorytetem udzielamy mu upoważnienia, aby wizerunkowi, który co dopiero wspomnieliśmy, w Naszym imieniu nałożył kosztowną koronę stosując przepisy co do rytu i formuły. Przy tym głęboko wierzymy, że przez ten uroczysty fakt zostanie powiększona chwała tak wielkiej Orędowniczki, Królowej nieba i ziemi, jak i zostaną umocnione wiara i obyczaje katolickiej wspólnoty. Wszelkie przepisy przeciwne są nieważne. Dane w Rzymie, u Św. Piotra, pod pieczęcią Rybaka, dnia 28, miesiąca października, roku 1982, w piątym roku Naszego Pontyfikatu.

/-/ Augustyn Kardynał Casaroli
w publicznych sprawach Kościoła